Tandhälsorapporten

2021

Om svensk tandvård och tandhälsa idag
LADDA NED

Akuta tandvårdsbesök är tre gånger vanligare i Botkyrka än i Danderyd. En tiondel av svenskarna har undvikit tandvården på grund av rädsla för att gå till tandläkaren, medan så många som en femtedel undvikit tandvården av oro för kostnaden.

Allt detta framgår i den stora Tandhälsorapporten 2021, som också blickar tillbaka på fjolåret med över två miljoner inställda besök under pandemin och konstaterar samtidigt att det råder en tandläkarbrist i hela landet.

LADDA NED RAPPORTEN

OM RAPPORTEN

Den stora Tandhälsorapporten är framtagen av Aqua Dental i syfte att belysa situationen inom tandvården och bidra med nya insikter kring svenskarnas tandvårdsvanor. Rapporten söker svar på frågor kopplade till attityder och beteenden kring tandhälsan och blickar framåt över hur tandvården kan komma att utvecklas.
aquadental.se

ansvarig utgivare

Carl-Martin Beiring
+46 737 170 646
martin.beiring@aquadental.se

Metod

Genomlysning av befintliga undersökningar och rapporter från Försäkringskassan, Socialstyrelsen och statliga offentliga utredningar; aktörsintervjuer med branschexperter; samt en kvantitativ opinionsundersökning via webbpanel (1008 respondenter).

Datainsamling

Next Research & Consulting

Förord

Vi ser att skillnaderna i tandhälsa och inställning till tandvården är stora beroende på var man bor, hur gammal man är och vilken socioekonomisk grupp man tillhör. Pandemin riskerar att öka gapen, när över två miljoner inställda besök ska tas igen.

Samtidigt visar mätningar att tandvården har hanterat krisen bra och till och med går igenom pandemin med högre förtroende än innan. Sverige är en internationellt ledande tandvårdsnation och fortsätter uppvisa stor innovationskraft. Utmaningen blir nu att se till att den tekniska utvecklingen kommer alla till del samtidigt som vi säkerställer tillgången av en god tandvård i hela landet

Martin Beiring
Göteborg 2021-05-24

Vart kommer vi ifrån?

Privat tandvård lockar fler regelbundna besök

Det finns en tydlig koppling mellan val av vårdgivare och antal årliga besök hos tandvården. De patienter som väljer privat tandvård är ofta äldre, har högre inkomst och högre utbildning.

Privata vårdtagare uppger dessutom att de är betydligt nöjdare med sitt vårdval jämfört patienter inom den offentliga tandvården.

Hur ofta går du till tandläkaren?

78 %
besöker privattandvården minst en gång per år.
44 %
besöker Folktandvården minst en gång per år.

Äldre nyttjar det fria vårdvalet mest

Vem vi väljer som vårdgivare och hur ofta vi besöker tandvården förändras även med åldern. I takt med att vi blir äldre ökar behovet av regelbunden tandvård och man är mer benägen att välja privata aktörer framför Folktandvården.

I åldersgruppen 25-29 år är det endast 28 % som går till privattandvården, medan motsvarande siffra uppgår till 75 % bland de som är 70-79 år.

Det fria valet speglar även att man som äldre är nöjdare med sin tandvård och litar mer på sin tandläkare.

I VILKEN UTSTRÄCKNING LITAR DU PÅ DIN TANDLÄKARE?

46 %
av ålder 25–29 år säger att de alltid får den vård som är bäst för mig.
72 %
av ålder 70–79 år säger att de alltid får den vård som är bäst för mig.

Tandvårdsrädsla - ett omfattande problem

Hela var tionde person i undersökningen (12 %) uppger att de alltid känner rädsla inför ett besök hos tandläkaren. Nästan 1 av 5 (18 %) uppger att rädslan ganska ofta eller alltid finns där inför ett besök.

29 %
känner rädsla på något sätt inför besök hos tandvården.

Stor skillnad i upplevd rädsla råder mellan män och kvinnor. Endast 21 % av männen uppger att de ibland till alltid känt rädsla de senaste fem åren, medan hela 36 % av kvinnorna uppger att de ibland till alltid känt rädsla. Det är även dubbelt så många kvinnor som alltid känner rädsla för att besöka tandläkaren.

Plånboken fortsätter styra

Varannan svensk (47 %) uppger att de, av olika anledningar, har undvikit tandvården trots att de vetat om att behovet fanns.

Till de vanligaste orsakerna räknas oro för kostnaden samt rädsla eller obehag. Vanligaste orsaken är känslan av att det kostar för mycket.

orsaker till uppskjuten tandvård

1/5
har undvikit tandvården på grund av oro för kostnaden.
1/10
ha undvikit tandvården på grund av rädsla eller obehag.

Tandvård och bidrag

1 av 3 svenskar känner inte till att det finns ett årligt allmänt tandvårdsbidrag. Generellt är privattandvården bättre på att informera sina patienter än Folktandvården (där 77 % respektive 68 % uppger att de känner till bidraget).

9/10
skulle vilja se ett utökat friskvårdsbidrag med tillägg för att inkludera tandvård.

Friskvårdsbidrag med tandvårdstillägg är ett tänkbart verktyg som kan stimulera till fler basundersökningar. En överväldigande majoritet ställer sig mycket (73 %) eller ganska (16 %)  positiva till förslaget.

I huvudet på patienten

Sammanfattning

Privat tandvård lockar fler regelbundna besök

Det finns en tydlig koppling mellan val av vårdgivare och antal årliga besök hos tandvården. De patienter som väljer privat tandvård är ofta äldre, har högre inkomst och högre utbildning.

Privata vårdtagare uppger dessutom att de är betydligt nöjdare med sitt vårdval jämfört patienter inom den offentliga tandvården.

Hur ofta går du till tandläkaren?

78 %
besöker privattandvården minst en gång per år.
44 %
besöker Folktandvården minst en gång per år.

Segregation och ojämlik tandhälsa

Rapporten visar att ojämlik tandhälsa är en fråga om både information och ekonomi. I områden där en låg andel patienter genomför rutinundersökningar går akutbesöken istället upp.

Ett exempel är Stockholmskommunerna Danderyd och Botkyrka. I Danderyd går 50,7 % årligen på basundersökning och endast 1,9 % tvingas uppsöka akut tandvård. I Botkyrka är motsvarande siffror 26,9 % respektive 5,3 %.

179 %
fler akutrelaterade tandvårdsbesök i Botkyrka i förhållande till Danderyd.

Tandvårdsbidraget som syftar till att göra tandvården mer jämlik och stimulera till att fler individer genomför fler regelbundna besök belyser istället segregationen.

Av de med hög inkomst använder 80 % bidraget, av de med lägre inkomst använder endast 48 % bidraget. Att många inte använder det statliga tandvårdsbidraget har delvis sin förklaring i att 28 % inte känner till att det finns.

Äldre nyttjar det fria vårdvalet mest

Vem vi väljer som vårdgivare och hur ofta vi besöker tandvården förändras även med åldern. I takt med att vi blir äldre ökar behovet av regelbunden tandvård och man är mer benägen att välja privata aktörer framför Folktandvården.

I åldersgruppen 25-29 år är det endast 28 % som går till privattandvården, medan motsvarande siffra uppgår till 75 % bland de som är 70-79 år.

Det fria valet speglar även att man som äldre är nöjdare med sin tandvård och litar mer på sin tandläkare.

I VILKEN UTSTRÄCKNING LITAR DU PÅ DIN TANDLÄKARE?

46 %
av ålder 25–29 år säger att de alltid får den vård som är bäst för mig.
72 %
av ålder 70–79 år säger att de alltid får den vård som är bäst för mig.

Tandvårdsrädsla - ett omfattande problem

Hela var tionde person i undersökningen (12 %) uppger att de alltid känner rädsla inför ett besök hos tandläkaren. Nästan 1 av 5 (18 %) uppger att rädslan ganska ofta eller alltid finns där inför ett besök.

29 %
känner rädsla på något sätt inför besök hos tandvården.

Stor skillnad i upplevd rädsla råder mellan män och kvinnor. Endast 21 % av männen uppger att de ibland till alltid känt rädsla de senaste fem åren, medan hela 36 % av kvinnorna uppger att de ibland till alltid känt rädsla. Det är även dubbelt så många kvinnor som alltid känner rädsla för att besöka tandläkaren.

Plånboken fortsätter styra

Varannan svensk (47 %) uppger att de, av olika anledningar, har undvikit tandvården trots att de vetat om att behovet fanns.

Vanligaste orsaken är känslan av att det kostar för mycket.

orsaker till uppskjuten tandvård

1/5
har undvikit tandvården på grund av oro för kostnaden.
1/10
ha undvikit tandvården på grund av rädsla eller obehag.

Tandvård och bidrag

1 av 3 svenskar känner inte till att det finns ett årligt allmänt tandvårdsbidrag. Generellt är privattandvården bättre på att informera sina patienter än Folktandvården (där 77 % respektive 68 % uppger att de känner till bidraget).

9/10
skulle vilja se ett utökat friskvårdsbidrag med tillägg för att inkludera tandvård.

Friskvårdsbidrag med tandvårdstillägg är ett tänkbart verktyg som kan stimulera till fler basundersökningar. En överväldigande majoritet ställer sig mycket (73 %) eller ganska (16 %)  positiva till förslaget.

I huvudet på patienten

Om rapporten

Den stora Tandhälsorapporten är framtagen av Aqua Dental med syfte att belysa situationen inom tandvården idag, undersöka frågor kopplade till attityder och beteenden kring tandvård och tandhälsa, samt blicka framåt över hur tandvården kan komma att utvecklas.

Rapporten är skapad genom en gedigen genomlysning av befintliga undersökningar och rapporter från till exempel Försäkringskassan, Socialstyrelsen och statliga offentliga utredningar (SOU); aktörsintervjuer med branschexperter; samt en kvantitativ opinionsundersökning via webbpanel som är representativ för vuxna befolkningen i Sverige (18 år och äldre).

Datainsamlingen är genomförd av NEXT Research & Consulting. Svaren samlades in 2021-02-23 till och med 2021-03-04. Antal respondenter är 1008 st. Rapporten är framtagen mellan 2021-02-01 och 2021-03-31.